Filtermaterial

 • metallprodukt oavsett design och storlek

  metallprodukt oavsett design och storlek

  Siktning är en enkel teknik för att separera partiklar av olika storlekar.En sikt som används för att sikta mjöl har mycket små hål.Grova partiklar separeras eller bryts upp genom att slipa mot varandra och silöppningarna.Beroende på vilken typ av partiklar som ska separeras används siktar med olika typer av hål.Silar används också för att skilja stenar från sand.Siktning spelar en viktig roll i livsmedelsindustrin där siktar (ofta vibrerande) används för att förhindra kontaminering av produkten av främmande kroppar.Utformningen av industrisilen är av primär betydelse här.
  Triage-siktning avser att gruppera människor efter deras skadas svårighetsgrad.
 • tygfiltermaterial för luftfilter

  tygfiltermaterial för luftfilter

  Luftfiltermaterial, eller media, är en blandning av fiber och luft, och det är ofta veckat, det är den filtrerande komponenten som används i luftfilter.Vilken typ av luftfiltermaterial som används beror på applikationen.Det finns många olika typer av luftfiltermaterial som kan väljas;var och en utformad för att fånga upp olika typer av recirkulerat partikelmaterial.